44%

Oczekuje funkcjonalności zarządzania gośćmi

6%

Posiada już system zarządzania gośćmi