Click2Visit jest zintegrowany z kontrolą dostępu Nedap.

Umożliwia to automatyczne nadawanie uprawnień do budynku oraz wymianę zdarzeń.
AEOS Nedap image